Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YEREL YÖNETİŞİM İÇİN KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Kentlerin yönetim yaklaşımlarında değişim süreci paydaş katılımını teşvik etmektedir. Çok aktörlü, şeffaf ve denetlenebilir nitelikteki kent yönetimleri çağdaş kentlerin temel vizyonu olmalıdır. Çünkü heterojen yapı kentlerin simgesi gibidir. Farklı çıkar gruplarının toplumsal uzlaşma için bir araya gelebileceği ortamların olması yönetişim yaklaşımı için önemlidir. Kent konseyleri buna örnektir. Yerel yönetim anlayışında yerellik lehine bir akım söz konusudur. Bu durum yerel demokrasi için değerlidir. Kentlilerin kararlara etkin ve verimli katılabilmesi hesap verebilirlik, sosyal dayanışma ve hemşehrilik bilinci için katkı sağlar. Kent konseylerine kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü üyeleri katılabilmektedir. Bu nedenle yönetişim bakımından güçlüdür. Bu çalışma kent konseylerinin kentsel demokrasi açısından yerini ve önemini irdelemektedir. Yönetişim ve kent konseyleri kentlere olumlu vizyon kazandırmada etkin bir rol oynayacaktır. Bu nedenle verimli çalışabilecek kent konseyi çalışmaları desteklenmelidir.Keywords
Kent, Yerel Yönetim, Kent Planlama, Kent Konseyi, Yönetişim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri