Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ŞANTİYE ORTAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE COVİD-19 ÖNLEMLERİNİN İNCELENMESİ

İnşaat ve maden sektörü iş sağlığı ve güvenliğinde iş kazalarının en çok olduğu çok tehlikeli sınıfta yer alan iş koludur. Bu sektörlerde iş başı sırasında İSG uzmanlarınca çalışanlara toolbox eğitimi verilip gün sonunda o günlük tespit edilen tehlike ve riskler için risk analizi yapılarak iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçilmesi amaçlanır. İstatiksel olarak iş kazasının en fazla olan iş kolu inşaat işleridir. Bu bakımdan şantiye ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanları koruyucu İSG önlemleri alınmalı ve çalışanların bu önlemlerin farkında olması sağlanmalıdır. İnşaat sektörü çalışan sirkülasyonun, okuma yazma bilmeyenlerin, sigortasız ve yabancı uyruklu işçi çok çalıştırılan bir sektör olmasına rağmen ülke ekonomisine katkısı ve çalışan istihdamı bakımından önemli bir sektördür. Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlarının en çok olduğu, ortalama dakikada bir iş kazasının yaşandığı sektördür. Bu çalışma, Artvin ilinde bulunan bir şantiye ortamında alınan İSG önlemleri bilincinin çalışanlar üzerinde düzeyini incelemek amacıyla yapılmıştır. 52 çalışan üzerinde İSG önlemleri ve covid-19 hakkında sorular içeren bir anket uygulanmış. Sorulara verilen cevaplar IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile analiz edilerek sonuç “Cronbach Alpha (α)” değeri 0,679 bulunmuş ve bulunan değerin 0.6< α <8 aralığında çıkması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir. Şantiyedeki çalışanların İSG önlemleri ve covid-19 hakkında yeterli bilgisinin olmadığını, işveren tarafından yeterli desteğin sağlanmadığı ve bir sorunları olması durumunda yetkili kişi ile konuşmak istemediklerini tespit ettik. Çalışanların çoğunluğunun genç, lise mezunu, mesleki yeterliliğe sahip ve meslek hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Şantiye Çalışanları, Covid-19, Artvin,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri