Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDAN DUYULAN MEMNUNİYETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ANKARA İLİNDEKİ ÖZEL BANKALARDA BİR UYGULAMA

Örgütlerde bölümlendirme ve iş bölümü uygulamaları yaygınlaştıktan sonra personelin iş akışının, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi, doğru işe doğru kişinin seçilmesi için insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmış ve bu alanda uzmanlaşacak insan kaynakları departmanları oluşturulmuştur. Örgütlerde sürdürülebilirliğin sağlanması adına ana unsur olan çalışanların örgüte bağlı ve işinden memnun şekilde çalışmasının zorunluluğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda örgütler çalışanları kendisine bağlamak ve onlara uygun iş ortamı sağlamak amacına yönelik tedbirler almaya zorunlu olmuşlardır. Yukarıda ifade edilen çalışan memnuniyetinin örgüte bağlılık üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma özel bankacılık sektörü açısından konuyu ele almıştır. Araştırma genelde örgütlerde özelde ise bankacılık sektöründe çalışan bağlılığını etkileyen çalışan memnuniyetinin etkilerinin olumlu veya olumsuz yönde olması durumunun incelenmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak kavramsal açıklamalara yer verilmiş ve yazınsal altyapı oluşturulmuştur. Yapılan bilgilendirmenin ardından araştırmanın metodolojisine yer verilmiş, araştırma bulguları belirtilmiş, veriler çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanılarak sonuç bölümü oluşturulmuştur.Keywords
İnsan Kaynakları Uygulamaları, Çalışan Memnuniyeti, Örgütsel Bağlılık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri