Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇORUM İL VE İLÇELERİNDE MİLLİ EĞİTİME BAĞLI GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN İNCELENMESİ

İş sağlığı ve güvenliği hayatımızın her aşamasında ve her meslek grubunda yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, özel sektör çalışanlarını kapsadığı gibi bir hizmet ve kamu sektörü olan öğretmenleri de kapsar. Öğretmenlerin meslekte geçirdikleri süre içerisinde çeşitli risk etmenlerinin etkisinde kalır. Öğretmenlerde, görev yaptıkları okulların ve çevrenin fiziki şartları, öğrencilerin seviyeleri ve haftalık ders saati yükü gibi çeşitli etkenlerden dolayı zaman içerisinde bir psikososyal risk etmeni olan tükenmişlik sendromu görülebilir. Tükenmişlik sendromu; duygusal açıdan bitmişlik ve hayata karşı ilgisizlik olarak bilinen bir orta yaş krizidir. Bu çalışmada; 2020-2021 yılı içerisinde Çorum İl milli eğitime bağlı il ve ilçelerde farklı türde okullarda görev yapan farklı branşlardaki 120 öğretmenin çeşitli değişkenlere bağlı olarak tükenmişlik sendromu düzeyinin incelenmesine çalışılmıştır. Öğretmenlerin demografik özelliklerini inceleyen ve tükenmişlik düzeyini ölçen iki bölümden oluşan bir anket öğretmenlere uygulanmıştır. Öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile istatiksel analizi yapılmış ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0,821 bulunmuştur. Bulunan değerin 0.8< α <1 aralığında olması araştırmanın çok güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Yapılan çalışma sonucu, ankete katılan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi cinsiyete, hizmet yılına, görev yerine, okul türüne, yaşa bağlı olmadığını haftalık girilen ders saatine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğunun yirmi yıl ve üzeri hizmet yılına sahip olmasına rağmen tükenmişlik düzeyinin düşük çıkması, Çorum il ve ilçelerindeki okulların fiziki durumlarının iyi olması, öğrenci ve velilerin eğitim-öğretime duyarlı olduğunu göstermektedir.Keywords
İş Güvenliği Uzmanlığı, Çorum, Tükenmişlik, Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri