Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REFAH SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE İKİ ÜLKENİN SAĞLIK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(TÜRKİYE-KÜBAÖRNEĞİ):NİTELİKSEL KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Sağlık hizmetlerinin toplum nezdinde temel amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için, birtakım nitelikleri taşıması gerekmektedir. Önemle belirtilmesi gereken husus; öncelikle iyi yapılandırılmış bir sağlık sisteminin varlığının gerekliliğidir. Kamunun ve gerekse özel sağlık kuruluşlarının yeterli düzeyde uzman barındırması, öncelikli olarak iyi teşkilatlandırılmış personel ve donanım bulundurmasına bağlıdır. Bunun için, Anayasa’mızda yer alan herkes, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir hükmüne paralel doğrultuda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu amaç ve hedeflere yönelmiş iyi bir sağlık sektörünün ürünü olan sağlık hizmetlerinin nitelikleri açısından incelendiğinde, öncelikle ülkelerin iyi ve doğru bir sağlık politikası oluşturmaları beklenir. Bu çalışmanın ilk bölümünde, Küba hakkında genel bilgilerden bahsedilecektir. İkinci bölümde, Küba sağlık hizmetine detaylı bir şekilde yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise, Küba ve Türk sağlık politikaları incelenecek olup, sonrasında sağlık hizmetleri ve sağlık finansmanı konularına değinilecektir. Çalışmanın temel amacı; Türkiye’de mevcut sağlık politikaları eşliğinde sağlık hizmetinin nasıl sunulduğunu ve sağlık finansmanını irdelemektir.Keywords
Küba, Türkiye, Sağlık Sistemi, Ülke Karşılaştırması

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri