Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


O‘TGAN ASRNING 20-YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA YOZUV ISLOHOTI

Bu makale, 1920'lerde Türkistanlı aydınların Özbekistan'da alfabeyi ve yazımı ıslah etme ve ardından yazıyı Latin alfabesine dönüştürme çabalarını incelemektedir. Bu süreçlerin bir sonucu olarak, Özbek aydınları arasındaki çelişkiler değerlendirildi. Özellikle Fıtrat başkanlığındaki "Chigatay Gurungi" (Çağatay Topluluğu) üyeleri, Özbek Türkçesinin Arap alfabesine dayalı olarak yazımı, eski alfabenin düzeltilmesi ve uygulanması gibi konularda çalışma yaptılar. Türkistan milliyetçilerinin milli-kültürel cephesinde, Orta Asya Türk halkları için ortak bir dil, tek bir yazı ve edebiyat yaratılması fikrine önem verildi. Orta heceleme savunucuları ile yeni yazımcılar arasında alfabe, imla, edebi dil konularında yaşanan çatışmalar ve anlaşmazlıklar, bu dönemin kendine özgü tarihsel koşulları, grupların Türkistan'daki sosyo-politik süreçlere katılımı, gerçeğe karşı tavırları dikkate alınarak açıklandı. Sovyet rejiminin bu konudaki politikası ve amacı da ortaya konuldu. Genel olarak, Özbekistan'da yazım reformu ve değişiminin nasıl olduğu, nedenleri, içeriği ve sonuçları birincil kaynaklar temelinde ele alındı.Keywords
alfabe, yazım, reform, yazım değişikliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri