Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İÇ MEKÂN TASARIMINDA KULLANILAN BÖLÜCÜ ELEMANLAR İÇİN BİR SINIFLANDIRMA

Bu çalışmada, günümüz iç mekânlarında kullanılan farklı tiplerdeki bu bölücü elemanları belirli kriterlere göre sınıflandırarak, iç mekân tasarımında kullanım alternatiflerine göre olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bölücü elemanlar için bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre bölücü elemanlar strüktür yapılarına, görsel iletişim kontrollerine, işlev alternatiflerine ve insan ölçeği ile ilişkilerine göre temel olarak dört farklı başlık altında incelenmiştir. Her başlık kendi içinde çeşitlenerek farklı niteliklerdeki bölücü elemanları tek bir çatı altında toplamayı sağlamıştır. Bu sınıflandırmalar bünyesinde, bölücü elemanların nitelikleri ve olumlu-olumsuz yönleri irdelenmiştir. Yapılan irdelemelerde kullanıcılardan gelen taleplere göre mekânların zaman içinde değişebildiği ve bu durumun mekânlarda esneklik gereksinimini oluşturduğu, bölücü elemanların bu gereksinimi karşılayarak mekân tasarımlarında değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre kurgulanabildiği saptanmıştır. Bununla birlikte bölücü elemanların uygulama yöntemleri, malzeme alternatifleri ve kullanım tercihlerine göre şekillenebilme özelliklerinden dolayı farklı tasarım problemlerine çözüm sağlayabildiğini de söylemek mümkündür.Keywords
İç Mekân, Esneklik, Sınırlama, Bölücü Eleman, Tasarım

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri