Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PERSPEKTİFİNDEN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin instagram paylaşımları kültürel etkileşim perspektifinden incelenmiştir. Çalışma içerisinde sekiz aylık bir süreci kapsayan paylaşımlar ele alınmıştır. Bu paylaşımlar dört kategori içerisinde incelenmiştir. Bu kategoriler Mekansal, Giyim-Kuşam, Dilsel ve yakın arkadaşlıklar olarak kategorize edilmiştir. Kategoriler oluşturulurken Nuri Bilgen’in içerik analizi kitabından yararlanılmıştır. Deneklerin belirlenen aylar içerisinde yapmış oldukları paylaşımlar bu çerçevede incelenmiştir. Belirlenmiş olan kategorilerde bireylerin nasıl kültürel etkileşime maruz kaldıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte instagram uygulamasının tercih edilme sebebi ise Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya platformu olmasıdır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, paylaşımların büyük bir çoğunluğunun kız öğrenciler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bireyler ağırlıklı olarak mekansal paylaşımlarda bulunmuşlardır. Şehir, üniversite ve gezmiş oldukları yerlerde yapmış oldukları paylaşımlar bu kategoride incelenmiştir. İkinci sırada ise farklı kültürlere sahip yakın arkadaş gruplarının kendi aralarındaki paylaşımları gelmektedir. Bu da kültürel etkileşimin yansımaları açısından dikkat çekmektedir. Yeni öğrenmeye başladıkları diller de paylaşımlarına açık bir şekilde yansımaktadır. Giyim-kuşam paylaşımları en az seviyede kalmış olarak gözükmektedir. Bu da öğrencilerin etkileşimde bulunmuş oldukları kültürlerin giyim-kuşam özelliklerine henüz adapte olamadıklarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
Kültürel Etkileşim, Öğrenci, İnstagram

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri