Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVRESEL SORUNLAR VE KALKINMA İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLARIN N-GRAM İLE ANALİZİ

Bu çalışmada, çevresel konular ve kalkınma ile ilişkili bazı kavramların tarihi seyri, bir çeşit literatür tarama fonksiyonu olan ve bilimsel çalışmalarda, özellikle de hipotez sorusu geliştirilmesi aşamasında yararlı sonuçlar veren N-gram metodu ile analiz edilmiştir. Çalışmada, çevre kavramları (çevre, çevresel faktörler, çevresel konular, çevre politikaları, çevresel koşullar, çevresel etki, çevresel problemler, çevresel korumu, çevresel kalite)-özellikle çevre ve kalkınma ile doğrudan ilişkili olan “madencilik”, “ekonomik kalkınma” ve “sürdürülebilir kalkınma”-anahtar kelime olarak seçilmiş ve N-gram ile analiz edilmiştir. N-gram analiz sonuçlarına göre, madencilik kavramı literatürde 1800’lerden önce de kullanılmasına rağmen, bu kavramın kullanımı Endüstri Devrimi sonrasında hızlı bir şekilde artış göstermekte ve 1900’lerde zirve yapmaktadır. Ekonomik kalkınma literatüre 1900’lerde girmiş, ve kavramın kullanım sıklığı Kapitalist sistemin büyümesi ile paralel olarak artmış ve Endüstrileşmiş ülkelerde 1970’lerde zirve yapmıştır. 1970’ler ekonomik büyümenin zirve yaptığı yıllardır. N-gram analizlerinden elde edilen bir diğer sonuç da çevre ile ilişkili kavramların 1900’lerden sonra dikkat çekici şekilde artış göstermesidir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı literatüre 1980’lerde girmiştir ve gitgide kullanım sıklığı zaman içinde artmıştır. Kavramın kullanımdaki artışı, hızlı sanayileşme kaynaklı çevresel kirliliğe karşı ekolojik denge duyarlılığı ile paralel olarak gelişmiştir.Keywords
Sürdürülebilir/Ekonomik Kalkınma, Madencilik, Çevresel Konular, Çevresel Problemler, Çevresel Etki, N-Gram Analizi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri