Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYOBİLİMSEL KONULARDA SINIF İÇİ DESTEKLİ BLOG UYGULAMALARI İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma ile sosyobilimsel konularda sınıf içi destekli blog uygulamaları ile ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin argümantasyon düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ortaokulda öğrenimine devam eden 6. sınıf 23 öğrencinin katılması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın araştırma yöntemi nitel araştırma metodolojisinin desenlerinden biri olan tekli durum çalışması kullanılmıştır. Toplamda 7 hafta süren uygulama ve veri toplama sürecinde blogda yer alan sosyobilimsel senaryolar, sınıf içerisinde açık uçlu sorular ve uygulama sonunda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler öğrencilere yöneltilmiştir. Çalışmada veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler nitel veri analizi ile değerlendirilmiştir. Blogdan ve sınıf içi tartışmalardan elde edilen argüman seviyeleri informal akıl yürütme değerlendirme yaklaşımı ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin argüman düzeylerinde artış meydana gelmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyobilimsel senaryolar hakkındaki fikirlerini değiştirmelerinde sınıf içi tartışmaların ve blogların etkili olduğu, araştırmada verilen kaynakların yeterli olduğu ve tartışmalar sonucunda yeni bilgiler edindikleri belirlenmiştir.Keywords
Sosyobilimsel konular, Argümantasyon düzeyi, Blog kullanımı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri