Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAMU DİPLOMASİSİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturmaktadır. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Çağımızda kamu diplomasisi, diplomatların, gazetecilerin, uluslararası ilişkiler teorisi alanındaki uzmanların, pazarlamacıların çalıştığı, çok çeşitli görüş ve yaklaşımlara yol açan disiplinlerarası bir alandır. Bununla birlikte, bu fenomenin özünü ortaya koyan iki genel bakış açısını ayırt etmek mümkündür. Bazıları kamu diplomasisini modern halkla ilişkiler mekanizmalarının daha aktif ve usta bir kullanımı olarak görmekte ve kamu politikasının amaçlarını desteklemekte ve yaygınlaştırmaktadır. Diğerleri kamu diplomasisinin görevinin devletin hizmeti olmadığına değil, uluslararasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirmek için diğer ülkelerin sivil toplumuyla doğrudan bağların kurulmasına inanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları kamu diplomasisinin kilit unsurlarından biridir ve dış politikada da büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda yaşanan toplumsal değişimler ile sivil toplum olgusu, ekonomiden politikaya, kültürden sosyal hayata kadar geniş bir yayılma alanına sahip olmaya başlamıştır. Bu nedenle ülkeler dış politikasında sivil toplum kuruluşlarını kullanarak kamu diplomasisi faaliyetlerini yürüttüğü malumdur. Türkiye de bu alanda son zamanlarda çok etkin olmaya başlamıştır. Örneğin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukar Başkanlığı (YTB), Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) vb. kurumlar Türkiye’nin dış politikasında etkin bir rol oynamaktadır. Bunun dışında Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürüten Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) da kamu diplomasisi alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada UDEF’in Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik yaptıkları faaliyetlerinin kamu diplomasisi geliştirmede yararlı olup olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda UDEF’in yürüttüğü faaliyetleri ele alınacaktır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum Kuruluşları, UDEF.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri