Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOPLUMSAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR

Suriye krizinin başlamasının ardından yaşanan süreçte, birçok problemli alan ortaya çıkmıştır. Suriye krizinin yaratmış olduğu problemli alanların başında güvenlik gelmektedir. Güvenlik kavramı, Soğuk Savaş sonrasında değişime uğramış ve askerî güvenliğin tekelinden çıkarak çok boyutlu bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Kopenhag Okulu’nun güvenliği, sadece askerî güvenlik olarak ele almaması ve farklı sektörlere ayırarak incelemesi, son yıllarda yaşanan krizlerin ve Suriye krizinin analiz edilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Kopenhag Okulu’nun toplumsal güvenlik sektöründen hareketle, Suriye krizinin etkileri bölgesel sorunları beraberinde getirmiştir. Suriye krizinin başlamasının ardından Suriye vatandaşları komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin başında Türkiye gelmiştir. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayıları Türkiye’nin beklentilerin çok üzerinde olmuştur. Suriye krizinin başlamasının ardından geçen dokuz yıla rağmen herhangi bir çözüm sağlanamamıştır. Çözümsüzlük durumu sonucunda, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar, Türk halkı üzerinde toplumsal güvenlik algısı yaratmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı Kopenhag Okulu’nun güvenlik sektörlerinden olan toplumsal güvenlik temelinde Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların yaratmış oldukları toplumsal güvenlik algısını irdelemek ve elde edilen bulgular sonucunda çözüm önerileri sunmaktır.Keywords
Suriye Krizi, Kopenhag Okulu, Güvenlik, Suriyeli Mülteciler, Toplumsal Güvenlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri