Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR METAFOR ARAŞTIRMASI: YETİŞKİNLERİN MERHAMET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Merhamet kavramı kişinin kendi yaşadığı ya da başkasının yaşadığı acının bilişsel ve duygusal olarak farkında olması; acının insanlığın ortak bir deneyimi olduğunu kabul etmesi ve acının hafifletilmesi için eyleme geçme isteğine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Bu araştırmada, yetişkinlerin merhamet kavramına ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel yaklaşımda tasarlanmış ve metafor yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda 137 yetişkin yer almıştır. Araştırmanın verileri çevrimiçi yöntemle toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 124 metafora ulaşılmış ve bu metaforların altı tema altında toplandığı belirlenmiştir. Birinci tema, merhametin sevgi ve şefkat duygusu olarak algılandığını göstermiştir. İkinci tema, merhametin acıma ve affetme duygusu olarak düşünüldüğünü ortaya koymuştur. Üçüncü tema, başkasına destek sağlama ve faydalı olma şeklinde merhametin ele alındığını belirlemiştir. Dördüncü tema, merhameti hayatın kaynağı ve manevi bir özellik olarak anlaşıldığını göstermiştir. Beşinci tema, merhametin karşılıksız yapılan bir iyilik şeklinde algılandığını ortaya koymuştur. Altıncı tema ise merhametin rahatlatıcı ve tedavi edici yönünü ön plana çıkarmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.Keywords
Yetişkin, merhamet, metafor, algı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri