Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RİZE KENT MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ ve KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN YENİDEN KENTE KAZANDIRILMASI ve KÜLTÜREL ROTA OLUŞTURULMASI

Somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri kent kimliğinin yansıtılmasında ve kent-turizm ilişkileri bağlamında oldukça önemlidir. Kaçkar Dağları ile Karadeniz arasında oldukça sarp bir arazide kurulan Rize kentinin yazılı tarihi MÖ. 8’A dayanakta olup kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir ticaret merkezidir. Kent birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasına rağmen o dönemlere ait kültürünü başarılı bir şekilde yansıtamamaktadır. Hızlı kentleşme, artan nüfus ile kültürel miras öğeleri zamanla yok olmuş var olan somut kültürel miras da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma kapsamında Rize kent merkezindeki kültürel miras değerine sahip yapıların ve mekanların mevcut durumları ve potansiyelleri değerlendirilerek kültürel miras turizm rotası kapsamında kentte kazandırılması amaçlanmıştır. Rize Belediyesi’nden alınan dökümanlar, hava fotoğrafları, literatür araştırması ve arazide yapılan gözlemler neticesinde miras değerine sahip kültürel varlıkların kent merkezinde konumu ve değerine yönelik analizle yapılmıştır. Sonuç olarak Rize kent merkezinde yer alan kültürel miras varlıklarının ve miras turizminin uzun vadeli faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, yeri doldurulamaz kültürel kaynakların korunmasını ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak kültür rotası geliştirilmiştir.Keywords
Anahtar kelimeler: Rize, Kültürel peyzaj, kültürel miras, turizm, turizm rota

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri