Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AZERBAYCAN EĞİTİMCİ-GERÇEKÇİ ÇOCUK EDEBİYATINDA İNSANSEVERLİK DÜŞÜNCELERİ

Azerbaycan çocuk edebiyatının aydınlanma-gerçekçi aşaması, XIX yüzyılın ikinci yarısını ve XX yüzyılın başlangıcını kapsamaktadır. Bu dönem aynı zamanda çocuk edebiyatımızın oluşum ve başlangıç gelişim aşamasıdır. Bu dönemde çocuk edebiyatımız farklı konu ve düşünce gruplarına ayrılır. Azerbaycan çocuk edebiyatının fikir-konu galerisinde karar tutan temel renklerden biri insanseverlikle bağlıydı. Bu yazıda bu çalışmalardan yararlanmaya çalıştık. Bu konu ve fikir hattı üç edebi türün hepsinde (Epik, Lyrik, Dramatik) önemli yönlerden birini teşkil ediyordu. Azerbaycan eğitimci-gerçekçi çocuk edebiyatında bu konuda bir çok sanatsal örnekler ortaya çıkmıştır. Çocuk yazarları kendi okurlarının kim olduğunu, onların idrak imkanlarını, idraki düzeylerini dikkate alır, ona göre de sonuçları daha sade, anlaşılır bir süjet ve olaylar esasında sunmaya çalışırlardı. Fikir ve kararlarını daha açık, fark edilen bir tarzda okura iletmek amacını taşıyorlardı. Hümanizm konulu eserlerde çocuk yazarları fikrin daha basit, kolay yolla tanıtımı için çeşitli sanatsal araçlara başvururlardı. Bu süre zarfında insanseverlik müvzusunda birçok örnek oluşturuldu. Azerbaycan çocuk edebiyyatını yaradanların-S.E.Şirvani'nin, R. Afandizade'nin, H.Karadaghi'nin, A.Yusfizade'nin, A.Sahha'tin, S.Hajibeyov'un, A.Şaiq'in, M.Hadi'nin, M.Sabir'in, H.Cavid'in, A.Müznib'in, İ.T.Musaev-Shushi'nin, S. Mansur'un, B. Murshud'un, A. Ulvi'ninve diğerlerinin söylediklerimiz müvzuda eserleri vardır. Çocuk yazarları küçük okurlara “insanlarla iletişimde kinli olma, yapılan kötülükleri unut, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye çalış!” kibi önemli ve öğretici tavsiyeler veriyorlardı. Bu, çocuk yazarların ana görevlerindendi. Makalede o zamanki çocuk yazarların insanseverlikle ilgili çalışmalarını inceleyerek yer aldık. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık.İdeya-içerik ve işçilik açısından daha önemli olan işleri sürdürmek için çabaladıq. Fikir ve işçilik açısından daha önemli olan işlerin akılda tutulması için çaba sarfettik. Bahsettiğimiz dönemde hümanizm- insanseverlik fikirleri, çocuk edebiyatında tutarlı ve üretken sanatsal düzenlemelerini buldu. Bu çalışmalar, çocuk edebiyatımızın eğitimçi-gerçekçi aşamasında çocuqların İnsanseverlik ruhunda büyümesinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda, çocuk edebiyatımız bu konularda çalışmalar yapmak için gerekli bir geleneği yarattı. Gelecekte, bu gelenek düzgün bir devamlılık için bir teşvik yarattı.Keywords
Anahtar kelimeler: Azerbaycan çocuk edebiyatı, eğitimci-gerçekçilik, insanseverlik düşünceleri, XIX yüzyılın ikinci yarısı ve XX yüzyılın başlangıcı

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri