Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN YAPISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye sosyal yardımlar konusunda deneyimli bir ülkedir. Bu deneyimin oluşmasında Osmanlı Döneminde görülen Vakıf kültürü, önemli ölçüde pay sahibidir. Türkiye’de mevcut durumda kamusal sosyal yardımlar birçok merkezi ve yerel kuruluş tarafından yararlanıcılara sağlanmaktadır. Durum bu olmakla birlikte sosyal yardımlara ilişkin faaliyetlerin çoğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yerine getirilmektedir. SYDV’lerde karar oranı Mütevelli Heyetidir. SYDV’lerin mütevelli heyetlerinin yapısı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu heyet doğal ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Doğal üyeler ile heyet başkanı olan mülki amir arasında hiyerarşiye dayanan bir bürokratik ilişki bulunmaktadır. Bu bürokratik ilişkinin varlığı üyelerin oy seçimlerinde belirleyici olabilmektedir. Bu belirleyicilik genel olarak, atanmış üyelerin kendi fikirlerini açıkça dile getiremedikleri, sonuç olarak mülki amirin kararının nihai olduğu şeklinde kendini göstermektedir.Keywords
Sosyal Yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mütevelli Heyeti

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri