Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN “ANNE” VE “ÇOCUK EĞİTİMİ” KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORLARININ BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin “Anne” ve “Çocuk Eğitimi” kavramları hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığı ile nasıl kavramsallaştırdıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğinde katılımcıların belirlenmesinde derinlemesine ilişkisi olan bireylerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmadaki katılımcıların seçiminde Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin olması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, araştırma konusuyla ilgili bilgi sahibi olan Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yer aldığı bir çalışma grubu belirlenmiştir. Bu araştırma için belirlenen çalışma grubunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesinin Genç Meslek Yüksekokulundan 127, Solhan Meslek Yüksekokulundan 39, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulundan ise 14 öğrenci olmak üzere toplam 180 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmada öğrencilere metafor cümlesi içeren form mail ortamında gönderilmiş, katılımcılardan “Anne……… gibidir/benzemektedir. Çünkü ….…” ile “Çocuk eğitimi……… gibidir/benzemektedir. Çünkü ….…” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Ön Lisans Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin “anne” kavramı ile ilgili 73 farklı metafor üretmiştir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı bu metaforlar benzer yönleri göz önüne alınarak kategorileştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre kategorileştirildiğinde 11 ayrı kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler tarafından en fazla “vazgeçilmezimiz olan kişi” kategorisinde metafor üretilmiştir (N=36). Öğrenciler “Çocuk Eğitimi” kavramına ilişkin ise 110 farklı metafor üretmiştir. Öğrencilerin ortaya çıkardığı bu metaforlar benzer yönleri göz önüne alınarak kategorileştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu metaforlar benzerlik durumlarına göre kategorileştirildiğinde 15 ayrı kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler tarafından en fazla “insanın üretildiği sürecin başlangıcı olması” kategorisinde metafor üretilmiştir (N=36). Araştırmanın bulgularına göre bazı öneriler geliştirilecektir.Keywords
Anne, Çocuk Eğitimi, Metafor

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri