Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENGELLİ ÇOCUK ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA VE BECERİNİN ARAŞTIRILMASI: BİLSEM ÖRNEĞİ

Bu araştırmada, Türkiye de bulunan Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim görmekte olan engelli çocuk öğrencilerin yaratıcı yazma beceri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Genelinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören resim, müzik ve genel yetenek alanlarında üstün yetenekli Engelli olduğu tespit edilen 39 engelli öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, öğrencilerden alınan yazılı anlatımlar ile bu anlatımların değerlendirilmesinde kullanılan Öztürk (2007) tarafından geliştirilen Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric) yoluyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan Üstün yetenekli engelli öğrencilerin cinsiyetleri, yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Üstün yetenekli engelli öğrencilerin sahip oldukları yetenek alanlarının da yaratıcı yazma becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Üstün Yetenekli Engelli Öğrenci, Bilim ve Sanat Merkezi, Yaratıcı Yazma, Engelli, Yaratıcılık.

References

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısına makale yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri