Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanayi devriminin bir sonucu olarak, örgütler dünyadaki hızlanan değişim nedeniyle birçok şartla karşı karşıya kalmalıdır. Kuruluşlar ve şirketler rekabet etmek, hayatta kalmak ve sektörlerinde daha güçlü olmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor ve uyguluyorlar. Böyle bir durum hayatta sürekli gelişmeye ve öğrenmeye neden olur. Küreselleşme başladığından itibaren ülkeler ve organizasyonlar arasındaki tüm kısıtlamalar ve engeller kalkmaktadır, bundan dolayı bilgi aktarımı daha önem arz eden kavramdır. Orta ölçekli firmalar ile güçlü firmalar arasındaki karşılaştırmalar sonucunda aralarında büyük farklılıklar olduğunu tespit edilmiştir. Günümüzde, bazı kuruluşların bilgi birikiminde daha yüksek değerlere sahipken çok az sermayeleri vardır. Şirketler ve kuruluşlar son on yılda bilginin önemini fark ettikleri için, bilgi ve bilgi yönetimi üzerine birçok araştırma ve program başlatmışlardır. Ancak, halen bilgi paylaşımını içeren bir terim geliştirmektedir. Bilgiyi sürdürürken içerik yönetimi, entelektüel sermaye ve dokümantasyon yönetimi gibi terimler de arttı. Bu çalışmada, bilgi yönetimi ile ilgili terimler tanımlanacaktır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görünmez değer olarak tanımlanan Bilgi Birikimi'nin (Bilgi Yönetimi), yönetiminin (Bilgi Yönetimi) ve entelektüel sermayesinin temel rekabet avantajı sağlayan güç olduğu anlaşılmıştır. Bilgi yönetiminin önemi anlaşıldığı için uygulamaları artacaktır. Bilgi Yönetimi ile ilgili bu çalışmada, Bilgi Yönetiminin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, gelişimi ve mevcut durumu ve önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, bu araştırma bilgi sistemlerinin yapısı, bilginin sistem analizi ve bilgi yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliği hakkında bir görüş içermektedir. Uygulama örnekleri Bilgi Yönetimi uygulayan şirketlerden verilmektedir. Bu çalışmanın uygulanması, Çok Kriterli Karar Verme yöntemiyle Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik önceliklerin gerekliliklerinin belirlenmesini ve sınıflandırılmasını desteklemektedir.Keywords
Bilgi, Bilgi Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Sistem

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri