Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KENDİ MESLEKLERİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ1

İş Sağlığı ve Güvenliği, insanlık geçmişi kadar eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen sanayinin gelişmesi ile önem kazanmıştır. Fabrikaların kurulması ve insan gücünün yerini makinelerin almasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki artışlar iş sağlığı ve güvenliği kavramını gündeme getirmiştir. Gelişen süreç içerisinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı meslekleri ile proaktif yaklaşımlar benimsenerek iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapılmaktadır. Ülkemizde 2012 yılında 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerde uygulanması zorunlu hale gelmiştir. 6331 sayılı yasada işverenin yükümlülükleri de belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı işletmenin güvenliğini, üretimin devamını ve çalışanlara uygun sağlıklı bir ortam sağlamaktır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini kendisi ya da dış kaynaklı uzmandan destek alarak yerine getirir.Keywords
İş Güvenliği Uzmanlığı, Karadeniz Bölgesi, Bakış Açıları,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri