Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖRNEĞİ

Stres, bireyin içerisinde bulunmuş olduğu ortam itibariyle ve çalışma koşullarının bireyi etkilemesiyle birlikte meydana gelen durum karşısında uyum sağlama çabası şeklinde ifade edilir. Günümüz şartlarında insanlar özellikle çalışma hayatında zorlanmakta ve bunun akabinde stres yaşamaktadır. Bu çalışmada, kamu personelinin karşılaştıkları stres kaynakları ve stresle baş etme yöntemleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan 200 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların demografik özelliklerine ilişkin yedi soru, ikinci bölümde stres kaynaklarına ilişkin yirmi altı soru ve üçüncü bölümde ise stresle baş etme yöntemlerine ilişkin on beş soru yer almaktadır. Ölçekler üzerinde güvenirlik analizleri yapılmış ve katsayılar hesaplanmıştır. En yüksek stres kaynakları arasında “dedikodunun yaygın olması”, “iş yükünün fazla olması”, “önerilerin dikkate alınmaması” seçenekleri ilk üç sırada yer almıştır. Çalışanların stresle baş etme yöntemleri açısından ise “olaylardan ders almaya çalışma”, “bir plan yapıp onu izleme”, ve “kendini sürekli geliştirmeye çalışma” en çok tercih edilen seçenekler olmuştur.Keywords
Stres, Stres Kaynakları, Stres Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri