Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Günümüzde bilginin, işletmelerin en önemli kaynaklarından biri haline geldiği şüphesizdir. Bilginin, teknoloji ile birbirini tamamlayan bir girdi olarak kullanılması ve bilgi teknolojilerinin ekonomik alanda yer alması, bilgiyi, iş dünyasında sınırsız bir güç kaynağı kılmıştır. İşletmeler kendilerine has olan bilgilerini kullanarak, inovasyon düzeyini arttırmakta ve bu da işletmeye stratejik rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, işletmelerdeki açık ve örtülü bilgi paylaşımı ve inovasyonun firma performansıyla olan ilişkisini araştırma amacı taşımaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde bilgi kavramı ve ilerleyen bölümlerde sırasıyla inovasyon ve işletme performansı kavramları ayrıntılı olarak incelenmiş ve son bölümde bu kavramların işletmelerle ilişkisi açıklanmıştır. Araştırma sonucunda bilgi paylaşımının inovasyon ve işletme performansı üzerinde, inovasyonun işletme performansı üzerinde etkili olduğu iddia edilmiştir.

Keywords
İnovasyon, Bilgi Paylaşımı, Bilgi Yönetimi, Örtülü Bilgi, Açık Bilgi, İşletme Performansı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri