Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Salman SULEYMANOV
DILINDƏ İŞLƏNƏN ƏRƏB LEKSİK VAHİDLƏRİ BAXIMINDAN FÜZULİNİN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİL TARİXİNDƏKİ MÖVQEYİ , ss. 113-117
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Salman SULEYMANOV
XIV –XV ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA İCTİMAİ-SİYASİ, ELMİ-ƏDƏBİ MÜHİT VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNƏ QISA BİR BAXIŞ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri